Γλαύκωμα

Home / Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα ασθενειών στα μάτια, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο οπτικό νεύρο, και επακόλουθα, προβλήματα στην όραση, συνήθως επιρεάζοντας και τα δύο μάτια. Ο πιο συνηθισμένος τύπος γλαυκώματος αναπτύσσεται σιωπηλά, χωρίς πόνο, και μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης έως και τύφλωση, αν δεν αντιμετωπιστεί.

Μια διάγνωση σε πρώιμο στάδιο είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του γλαυκώματος. Με φαρμακευτική αγωγή, αντιμετώπιση με λέιζερ ή χειρουργείο μπορεί ακόμη και να σταματήσει την εξάπλωση της ασθένειας.

Οι λειτουργίες του ματιού που σχετίζονται με το γλαύκωμα

Το διάστημα μεταξύ του κερατοειδούς και του φακού αποτελεί το πρόσθιο τμήμα της κοιλότητας του βολβού του ματιού. Το πρόσθιο τμήμα χωρίζεται σε πρόσθιο θάλαμο και οπίσθιο θάλαμο, από το διάφραγμα της ίριδας (την κόρου του οφθαλμού). Τα υδατοειδή υγρά που παράγονται στο μάτι, εισέρχονται στον οπίσθιο θάλαμο και ρέουν στον πρόσθιο θάλαμο μέσω της κόρης. Εκεί, η γωνία που σχηματίζουν ο κερατοειδής και η ίριδα επηρεάζει την αποχέτευση του υγρού αυτού.

Τα είδη του γλαυκώματος

Ο όρος γλαύκωμα καλύπτει ένα φάσμα παθήσεων στα μάτια οι οποίες σχετίζονται με ζημιά στο οπτικό νεύρο. Ωστόσο, τα αίτια της ζημιάς στο οπτικό νεύρο μπορεί να διαφέρουν. Η κύρια κατηγοριοποίηση των τύπων του γλαυκώματος το χωρίζουν σε «γλαύκωμα ανοικτής γωνίας» και «γλαύκωμα κλειστής γωνίας».

Με το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας να είναι ο πιο κοινός τύπος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η ζημιά που προκαλεί είναι σταδιακή. Πολλοί πάσχοντες δεν μπορούν να αντιληφθούν άμεσα κάποια επίπτωση, λόγω της σχετικά αργής προόδου της ζημιάς. Τα συμπτώματα μπορούν να γίνουν αισθητά από τον πάσχοντα μόνο όταν η ζημιά έχει φτάσει πλέον σε προχωρημένο στάδιο

Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας δεν είναι τόσο κοινό, αλλά αντιμετωπίζεται ως επείγουσα κατάσταση στις οξείες περιπτώσεις του. Στην περίπτωση αυτή, η ίριδα φράζει την γωνία από την οποία επέρχονται τα υγρά από το μάτι με την πίεση να αυξάνεται ραγδαία. Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως οξύς πόνος, πονοκεφάλους, θόλωση της όρασης και ναυτία μεταξύ αλλων. Χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

Άλλοι τύπου γλαυκώματος

Ζημιά στο οπτικό νεύρο, βέβαια, μπορεί να προκληθεί και από άλλους παράγοντες όπως τραυματισμοί ή και όγκους. Σε τέτοιες περιπτώσεις το γλαύκωμα κατηγοριοποιείται ως δευτερογενές. Έχει παρατηρηθεί επίσης  γενετικός παράγοντας, με το παιδικό γλαύκωμα να αποδίδεται, συνήθως, σε κληρονομικούς παράγοντες. Βλέπουμε, λοιπόν, πως παρά το γεγονός ότι ο πιο κοινότυπος τύπος του γλαυκώματος προκαλεί ζημιά σε βάθος χρόνου, άλλοι τύπου του δεν περιορίζονται σε ηλικιακά ή χρονικά όρια.

Τι προκαλεί το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας;

Γλαύκωμα ανοικτής γωνίας προκαλείται από την αύξηση της πίεσης, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος, των πόρων παροχέτευσης, πράγμα που προκαλεί ζημιά στο οπτικό νεύρο. Όταν δηλαδή δεν είναι εύκολη η εκροή του υδατοειδούς υγρού μέσω του ιστού στην βάση του κερατοειδή (γνωστού ως δοκιδωτό πλέγμα).

Αντιμετώπιση του γλαυκώματος

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως τα συμπτώματα του γλαυκώματος είναι κατά κύριο λόγο μη αναστρέψιμα. Ο πιο κοινός τύπος του προκαλεί ζημιά, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης μέχρι και τύφλωση, σε βάθος δεκαετιών, αν δεν αντιμετωπιστεί. Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας δε, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά πολύ πιο ραγδαία.

Οπότε, οι προληπτικές εξετάσεις και η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντικές ώστε να μην προχωρήσουν τα συμπτώματα του γλαυκώματος σε κάθε περίπτωση. Με την σωστή αντιμετώπιση τα συμπτώματα μπορούν  να μετριαστούν έως και να εξαλειφθούν.

Είναι σημαντικό να βρίσκεστε, λοιπόν, σε επικοινωνία με έναν οφθαλμίατρο και να γίνονται τακτικοί έλεγχοι σε εσάς, αλλά και σε  άτομα τα οποία φροντίζετε. Το ιατρείο μας βρίσκεται στην διάθεση των ασθενών, για εξετάσεις γλαυκώματος, αλλά και για σχετική ενημέρωση.

Η εικόνα την οποία χρησιμοποιεί το άρθρο προέρχεται από την Wikipedia και αποτελεί επεξεργασμένη έκδοση εικόνας που δημιουργήθηκε από τούς Badseed και Jmarchn, με την μετάφραση να έχει γίνει από τον Rhcastilhos. Κυκλοφορεί υπό την άδεια CC BY-SA 3.0.